Vytisknout tuto stránku

Pomoc při výchově a péči o dítě

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pomoc a podpora rodině v péči o dítě

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách

 • podporujících sociální začleňování osob

 • pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

 • zhodnocení schopností a dovedností dítěte i rodičů, zjišťování potřeb rodiny a dítěte s postižením nebo znevýhodněním

 • specializované poradenství rodičům a dalším blízkým osobám

 • podpora a posilování rodičovských kompetencí

 • upevňování a nácvik dovedností rodičů nebo jiných pečujících osob, které napomáhají přiměřenému vývoji dítěte a soudržnosti rodiny

 • vzdělávání rodičů, například formou individuálního a skupinového poskytování informací a zdrojů informací, seminářů, půjčování literatury

 • nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte

 • instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte s cílem maximálního možného využití a rozvoje jeho schopností v oblasti kognitivní (poznávací) , senzorické, motorické a sociální

Požadované úkony jsou poskytovány na základě smlouvy uzavřené s poskytovatelem sociálních služeb, kdy jednotlivé úkony jsou ve smlouvě specifikovány.  

Kliknutím na níže uvedená označení získáte seznam poskytovatelů pokrývající tyto služby.

#podlipansko