Vytisknout tuto stránku

Pomoc při péči o vlastní osobu

 

Pomoc při zvládání běžných úkonůpéče o vlastní osobu například:

  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití

  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním (vnějším) prostoru

  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Požadované úkony jsou poskytovány na základě smlouvy uzavřené s poskytovatelem sociálních služeb, kdy jednotlivé úkony jsou ve smlouvě specifikovány.  

Kliknutím na níže uvedená označení získáte seznam poskytovatelů pokrývající tyto služby.

#podlipansko